Dergi Hakkında

        İş sağlığı ve güvenliği (İSG), işletmelerin zorunlu olarak dâhil olduğu bir programdır. Uzmanlar tarafından çalışanların sağlığı ve işyerlerinin güvenliği için alınan tedbirler, hem işvereni hem de çalışanları kanuni yaptırımlardan ve maliyet zararından korumaktadır. İşletmelerin çalışma alanlarına göre çalışanların karşılaşabilecekleri meslek hastalıklarının ön görülebilir olması, iş kazalarını önleyici tedbirlerin alınması, toplumda sürdürülebilir bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması ile doğrudan ilintilidir. Bu bakımdan korunacak sermaye ve insan sağlığının önemi İSG ile direkt bağlantılıdır. İş kazalarının ortaya çıkardıkları sonuçların birden çok boyutu olmaktadır.

        Çalışanlar için, işverenler için, uzmanlar için ve resmi otoriteler için farklı neticeler doğuran kazalar veya meslek hastalıkları, sağlam bir iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile kontrol edilebilir. Ülkemizde ve dünyada bu alanda birçok bilimsel çalışma yapılmaktadır. İlgili çalışmaların ulusal ve uluslararası alanda duyurulması son dedece önem arz etmektedir. Ancak bu konuda yayın yapan dergi sayısının oldukça sınırlı olması, ilgili çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasında zorluk yaşanmasına sebep olmaktadır.

         IJMOHSS'de iş sağlığı ve güvenliği ile doğrudan veya dolaylı ilintili olan temel bilimler, mühendislik bilimleri, tıp, diş hekimliği, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, ilaç kimyası, biyokimya, tıbbi biyokimya, fitokimya, eczacılık, hemşirelik, ebelik ve biyoteknoloji alanlarında özgün araştırmalar yayınlanmaktadır.   IJMOHSS, hakemli uluslararası bir dergidir. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. IJMOHSS yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik ortamda  ve dünyadaki tüm araştırmacılar için açık erişimle yayınlanmaktadır.