[1]
KÖSE, A. ve GÜNDOĞDU, Ömer 2023. İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences . 1, 1 (Haz. 2023), 40–52.