(1)
DURMUŞ, A.; MATPAY, B. Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi. J. Occu. Health Safety 2023, 1, 3-15.