(1)
GÜNEŞ, M. N.; AKBAŞ, E. Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması. J. Occu. Health Safety 2023, 1, 53-79.