(1)
KÖSE, A.; GÜNDOĞDU, Ömer. İlk Ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği. J. Occu. Health Safety 2023, 1, 40-52.