DURMUŞ, A., & MATPAY, B. (2023). Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 3–15. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/10