GÜNEŞ, M. N., & AKBAŞ, E. (2023). Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 53–79. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/11