KÖSE, A., & GÜNDOĞDU, Ömer. (2023). İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 40–52. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5