GÖKIRMAK SÖĞÜT, E., & AKBAŞ, A. (2023). Özel Güvenlik ve Koruma Sektöründe İş Güvenliği, Karşılaşılan Riskler ve Risk Analizi . International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 16–29. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/7