GÜNEŞ, Muhammed Nurullah, ve Esvet AKBAŞ. 2023. “Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences 1 (1):53-79. https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/11.