KÖSE, Abdullah, ve Ömer GÜNDOĞDU. 2023. “İlk Ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences 1 (1):40-52. https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5.