GÖKIRMAK SÖĞÜT, Eda, ve Arzu AKBAŞ. 2023. “Özel Güvenlik Ve Koruma Sektöründe İş Güvenliği, Karşılaşılan Riskler Ve Risk Analizi”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences 1 (1):16-29. https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/7.