DURMUŞ, A. ve MATPAY, B. (2023) “Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi”, International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences , 1(1), ss. 3–15. Erişim adresi: https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/10 (Erişim: 21 Mayıs 2024).