GÜNEŞ, M. N. ve AKBAŞ, E. (2023) “Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması”, International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences , 1(1), ss. 53–79. Erişim adresi: https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/11 (Erişim: 19 Haziran 2024).