KÖSE, A. ve GÜNDOĞDU, Ömer (2023) “İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği”, International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences , 1(1), ss. 40–52. Erişim adresi: https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5 (Erişim: 19 Haziran 2024).