GÖKIRMAK SÖĞÜT, E. ve AKBAŞ, A. (2023) “Özel Güvenlik ve Koruma Sektöründe İş Güvenliği, Karşılaşılan Riskler ve Risk Analizi ”, International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences , 1(1), ss. 16–29. Erişim adresi: https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/7 (Erişim: 19 Haziran 2024).