[1]
A. DURMUŞ ve B. MATPAY, “Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi”, J. Occu. Health Safety, c. 1, sy 1, ss. 3–15, Haz. 2023.