[1]
M. N. GÜNEŞ ve E. AKBAŞ, “Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması”, J. Occu. Health Safety, c. 1, sy 1, ss. 53–79, Haz. 2023.