[1]
A. KÖSE ve Ömer GÜNDOĞDU, “İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği”, J. Occu. Health Safety, c. 1, sy 1, ss. 40–52, Haz. 2023.