KÖSE, A., ve Ömer GÜNDOĞDU. “İlk Ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, c. 1, sy 1, Haziran 2023, ss. 40-52, https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5.