DURMUŞ, Atilla, ve Bülent MATPAY. “Medikal Tesis Kapalı Otoparklarının İş Sağlığı Ve Güvenliği Perspektifinden Nitel Değerlendirmesi”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences 1, no. 1 (Haziran 16, 2023): 3–15. Erişim Temmuz 20, 2024. https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/10.