GÜNEŞ, Muhammed Nurullah, ve Esvet AKBAŞ. “Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences 1, no. 1 (Haziran 16, 2023): 53–79. Erişim Mayıs 21, 2024. https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/11.