KÖSE, Abdullah, ve Ömer GÜNDOĞDU. “İlk Ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı Ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği”. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences 1, no. 1 (Haziran 16, 2023): 40–52. Erişim Aralık 7, 2023. https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5.