1.
KÖSE A, GÜNDOĞDU Ömer. İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği. J. Occu. Health Safety [Internet]. 16 Haziran 2023 [a.yer 19 Haziran 2024];1(1):40-52. Erişim adresi: https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5