Editör Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Begüm Çağla Akbaş

YARDIMCI EDİTÖR

Dr Adem Rüzgar

YAYIN KURULU

Prof Dr Yusuf Uzun, Van YYU Eczacılık Fakültesi

Prof Dr Yaşar Göz, Van YYU Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof Dr Cemil Göya, Van YYU Diş Hekimliği Fakültesi, Van, Türkiye

Prof Dr Ufuk Çobanoğlu, Van YYU Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Doç Dr Şahin Şahinalp, Van YYU Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Dr Esra Sarı, Van Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü, Van, Türkiye