Editör Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Prof. Dr. Esvet Akbaş, Van YYU Fen Fakültesi

YARDIMCI EDİTÖRLER

Dr Adem Rüzgar, Van YYU Muradiye Meslek Yüksekokulu

Begüm Çağla Akbaş, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

YAYIN KURULU

Prof Dr Yusuf Uzun, Van YYU Eczacılık Fakültesi

Prof Dr Cemil TUNÇ, Van YYU Fen Fakültesi

Prof Dr Yaşar Göz, Van YYU Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof Dr Cemil Göya, Van YYU Diş Hekimliği Fakültesi

Prof Dr Ufuk Çobanoğlu, Van YYU Tıp Fakültesi

Doç Dr Şahin Şahinalp, Van YYU Tıp Fakültesi

Doç. Dr. İsmail Yıldız, Van YYU Fen Fakültesi

Doç. Dr. Engin YILMAZ, Bitlis Eren Üniversitesi

Dr Esra Sarı, Van Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü

Uzman Hatice BABİER TEMEL, Van YYU Dursun Odabaş Tıp Merkezi, İSG Koordinatörü

Nergiz ÜSTÜNEL KAVAL, İSG uzmanı