Editör Kurulu

BAŞ EDİTÖR

Prof Dr Esvet Akbas, Van YYU Fen Fak. Kimya Bölümü /Fen Bilimleri Ens. İSG Anabilim Dalı, Van, Türkiye

YAYIN KURULU

Prof Dr Esvet Akbaş, Van YYU Fen Fak. Kimya Bölümü /Fen Bilimleri Ens. İSG Anabilim Dalı, Van, Türkiye

Prof Dr Yusuf Uzun, Van YYU Eczacılık Fakültesi

Prof Dr Yaşar Göz, Van YYU Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof Dr Suat Ekin, Van YYU Fen Fak. Kimya Bölümü, Van, Türkiye

Prof Dr Emel Kilit Doğan, Van YYU Fen Fak. Fizik Bölümü, Van, Türkiye

Prof Dr Cemil Göya, Van YYU Diş Hekimliği Fakültesi, Van, Türkiye

Prof Dr Ufuk Çobanoğlu, Van YYU Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Doç Dr Şahin Şahinalp, Van YYU Tıp Fakültesi, Van, Türkiye

Dr Sibel Kızıldağ, Van YYU Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Van, Türkiye

Dr Esra Sarı, Van Sağlık Bilimleri Fak. Ebelik Bölümü, Van, Türkiye