Morphology and molecular phylogeny of three Paramecium species (Ciliophora, Oligohymenohorea) from Van, Türkiye


Özet Görüntüleme: 25 / PDF İndirme: 10

Yazarlar

  • İSMAİL YILDIZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12604049

Anahtar Kelimeler:

Paramecium, morfoloji, filogeni, SSU rDNA, Türkiye

Özet

Bu çalışmada Van’dan (Türkiye) üç Paramecium türü (P. bursaria, P. aurelia complex sp. ve P. multimicronucleatum) izole edilmiş ve morfolojik ve SSU rDNA gen dizisine dayalı moleküler filogenetik olarak incelenmiştir. Siliyatlar morfolojik olarak daha önce tanımlanan popülasyonlara benzerdir. İzole edilen siliyatların SSU rDNA gen bölgesinin nükleotid dizilerinin karşılaştırılması, diğer popülasyonlarla tam veya yüksek benzerlik göstermiştir. Bu çalışmada izole edilen bir popülasyon, morfolojik ve moleküler karakterler açısından P. aurelia kompleksindeki kardeş türlerle çok yakından ilişkili olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, morfolojik karakterler ve SSU rDNA nükleotid dizisi daha önce tanımlanan hiçbir popülasyonla tam olarak eşleşmemiştir. Bu nedenle, bu popülasyon P. aurelia complex sp. olarak rapor edilmiştir. Ayrıca, bu çalışma Türkiye'deki Paramecium türleri üzerine yapılan ilk moleküler filogenetik çalışmadır ve bu türlerin SSU rDNA geninin nükleotid dizileri ilk kez GenBank'a kaydedilmiştir.

Referanslar

Weisse, T., Journal of Eukaryotic Microbiology, (2014), 61(4): p. 419-33.

Krenek, S., Berendonk,T.U., and Fokin,S.I., Organisms Diversity & Evolution, (2015), 15(2): p. 215-233.

Lanzoni, O., et al., Plos One, (2016), 11(12).

Fokin, S.I., Protistology, (2010), 6(4): p. 227-235.

Vickerman, K., Biodiversity and Conservation, (1992), 1(4): p. 334-341.

Finlay, B.J., The Quarterly Review of Biology, (1996), 71(2): p. 221-237.

Finlay, B., et al., The Quarterly Review of Biology, (1996), 71(2): p. 221-237.

Finlay, B.J. and G.F. Esteban, Biodiversity and Conservation, (1998), 7(9): p. 1163-1186.

Foissner, W., A. Chao, and L.A. Katz, Biodiversity and Conservation, (2008), 17: p. 345-363.

Şenler, N.G. and Yıldız, İ., Turkish Journal of Zoology, (2004), 28: p. 245-265.

Çapar, S., E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, (2007), 24: p. 207-212.

Foissner, W., International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, (2014), 64(Pt 1): p. 271-292.

Yıldız, İ., Turkish Journal of Zoology, (2021), 45: p. 304-313.

Tamura, K., et al., Molecular Biology and Evolution, (2013), 30(12): p. 2725-2729.

Kumar, S., G. Stecher, and K. Tamura, Molecular Biology and Evolution, (2016), 33(7): p. 1870-1874.

Yıldız, İ., European Journal of Protistology, (2018), 66: p. 1-8.

Zagata, P., et al., Folia Biologica-Krakow, (2015), 63(1): p. 77-83.

Melekhin, M., et al., Microorganisms, (2022), 10(5).

Tarcz, S., et al., Molecular Phylogenetics and Evolution, (2012), 63(2): p. 500-9.

Sonneborn, T.M., Trans Am Microsc Soc., (1975), 94(2): p. 155-178.

Allen, S.L., T.A. Nerad, and C.L. Rushford, The Journal of Protozoology, (2007), 30(1): p. 131-143.

Przybos, E., S. Tarcz, and E. Dusi, European Journal of Protistology, (2013), 49(3): p. 477-86.

Tarcz, S., European Journal of Protistology, (2013), 49(1): p. 50-61.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-01

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, İSMAİL. (2024). Morphology and molecular phylogeny of three Paramecium species (Ciliophora, Oligohymenohorea) from Van, Türkiye. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.12604049

Sayı

Bölüm

Makaleler