Özel Güvenlik ve Koruma Sektöründe İş Güvenliği, Karşılaşılan Riskler ve Risk Analizi


Özet Görüntüleme: 557 / PDF İndirme: 305

Yazarlar

  • Eda GÖKIRMAK SÖĞÜT Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Arzu AKBAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Fine-kinney, İş güvenliği, Özel güvenlik ve koruma, Risk analizi

Özet

Mesleki risklerin değerlendirilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında oldukça önemlidir. Bu çalışmada Özel Güvenlik ve Koruma çalışanlarının iş yerlerindeki güvenlik ve sağlık parametrelerine bağlı risk etmenleri-nin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Risk değerlendirilmesinde oldukça yaygın kullanın Fine-;Kinney yöntemi kullanılarak risk değerleri; olasılık-sıklık-etki değerleri kullanılarak örneklem alınmadan hesap-lanmıştır. Bu verilerden yola çıkarak; ÖGK çalışanlarının ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin korunabilme-si için çalışılan ortam, ergonomik, ses ve ısı açısından konforlu, görmeyi kolaylaştıracak düzeyde aydınla-tılmış ve fiziksel engel oluşturabilecek durumlardan arındırılmış olmalı, rahat bir şekilde görebilecekleri şekilde güvenlik işaret ve levhalar yerleştirilmeli, uygun koruyucu-donanım sağlanmalı, periyodik olarak eğitimlere tabi tutulmalıdır. Bu paramatereler dikkate alınarak uygulandığı takdirde, Özel Güvenlik ve Koruma çalışanlarının olası kaza veya meslek hastalıları riskleri minimuma indirgenebilir.

Referanslar

J. De Waard, Eur. J. Crim. Policy Res. 7 (1999) 143–174.

M. Button, B. George, Secur. J. 2001 141 14 (2001) 55–66.

F.A. Suárez Sánchez, G.I. Carvajal Peláez, J. Catalá Alís, Ind. Health 55 (2017) 210.

P.A. Schulte, G.R. Wagner, A. Ostry, L.A. Blanciforti, R.G. Cutlip, K.M. Krajnak, M. Luster, A.E. Munson, J.P. O’Callaghan, C.G. Parks, P.P. Simeonova, D.B. Miller, Am. J. Public Health 97 (2007) 428–436.

G. Carvajal Peláez, Modelo de Cuantificación de Riesgos Laborales En La Construcción: Ries-Co, Universitat Politècnica de València, 2009.

N.G. Mutlu, S. Altuntas, Int. J. Ind. Ergon. 72 (2019) 222–240.

P.K. Marhavilas, D.E. Koulouriotis, C. Mitrakas, J. Loss Prev. Process Ind. 24 (2011) 671–687.

A. Özmen, Z. Altıparmak, B. Konuklar, Ö. Doğru, R. Ertuğrul, Çalışanların Gürültü Ile İlgili Risklerden Korunmalarına İlişkin Uygulama Rehberi, Ankara, 2018.

A.M. Yuyucu, Emek ve Toplum 6 (2017) 399–407.

P.K. Marhavilas, D.E. Koulouriotis, J. Loss Prev. Process Ind. 21 (2008) 596–603.

B. Gür, B. Yavuz, Ş. Çakır, A.D. Köse, Eur. J. Sci. Technol. (2021) 497–511.

G.L.L. Reniers, W. Dullaert, B.J.M. Ale, K. Soudan, J. Loss Prev. Process Ind. 18 (2005) 127–138.

G.F. Kinney, U.S. Naval, A.D. Wiruth, Nav. Weapons Cent. 20 (1976) 1–25.

M. Oturakçi, C. Dağsuyu, Karaelmas J. Occup. Heal. Saf. 1 (2017) 17–25.

F. Erdoğan, Z. Bayramoğlu, Araştırma Makal. 3 (2017) 19–28.

N. Zairani, M. Zaini, M. Ariff, M. Salleh, M.F. Hasmori, V. V Kuleshov, Y. Skuba, I.A. Ignatovich, IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. 720 (2021) 012094.

W. Wang, Y. Wang, S. Fan, X. Han, Q. Wu, D. Pamucar, J. Pet. Sci. Eng. 220 (2023) 111246.

Ö. Özkılıç, İş Sağlığı ve Güvenliği, Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, 2005.

Ö. Cavkaytar, Ö. Uysal SOYER, B. Enis ŞEKEREL, H. Üniversitesi, T. Fakültesi Çocuk Allerji Bölümü Sıhhıye, Hava Kirliliği Araştırmaları Derg. 2 (2013) 17.

R.L. Daft, Organization Theoryand Design, 2008th ed., South-Western Cengage Learning, 2008.

W.A. Shewhart, Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control, 1939th ed., The Graduate School, The Dept. of Agriculture, Washington, 1939.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-16

Nasıl Atıf Yapılır

GÖKIRMAK SÖĞÜT, E., & AKBAŞ, A. (2023). Özel Güvenlik ve Koruma Sektöründe İş Güvenliği, Karşılaşılan Riskler ve Risk Analizi . International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 16–29. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/7

Sayı

Bölüm

Makaleler