Amaç ve Kapsam

        International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS) dergisi, bilimsel, açık erişimli ve hakemli bir dergidir. Derginin misyonu, sağlık ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme verilerinin paylaşımına zemin hazırlayarak ilgili alanlardaki bilgi birikimini geliştirmektir. Davet edilen inceleme makaleleri, araştırma makaleleri, kısa raporlar ve editöre mektuplar ve daha önce başka yerde yayınlanmamış olmaları koşuluyla derginin kapsamıyla ilgili olgu sunumları derginin yayın kapsamına girmektedir.

        Makaleler, sağlık, temel bilimler ve özelde de iş sağlığı ve güvenliği alanı çalışma konularını kapsamaktadır. Derginin odağında, sağlık ve iş sağlığı ve güvenliği alanıyla ilgili tüm disiplinlerden orijinal makale çalışmaları yer almaktadır. Aynı zamanda güncel mevzuat incelemeleri, acil durum ve epidemiyolojik araştırmalara dayalı yorumlar, kaza inceleme ve araştırma yöntemleri,  iş sağlığı epidemiyolojisi, iş hijyeni, toksikoloji, sağlık gözetimi, iş güvenliği, ergonomi, iş organizasyonu, risk faktörleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik), emniyet yönetim sistem ve politikaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili sosyal politika ve ekonomik değerlendirme konularında hazırlanmış makale çalışmalarına da yer verilmektedir.