Van Bostaniçi Göleti’ndeki Siliyatlar (Eukarya, Ciliophora) Üzerine Ekolojik Bir Araştırma


Özet Görüntüleme: 8 / PDF İndirme: 8

Yazarlar

  • İSMAİL YILDIZ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12604336

Anahtar Kelimeler:

Bostaniçi Göleti, Ekoloji, Siliyat, Türkiye

Özet

Bu çalışma, Van-Bostaniçi Göleti’nde 4 istasyondan 14 ay boyunca yapılan örneklemelerde gözlenen siliyatlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklerdeki siliyat tür çeşitliliği ile yoğunlukları belirlenmiştir. Örnekleme periyodunda sıcaklık, çözünmüş oksijen, pH, elektriksel iletkenlik değerleri sahada, biyokimyasal oksijen ihtiyacı, askıda katı madde, amonyum azotu, nitrat silis, fosfor ve sertlik gibi çeşitli fiziksel ve kimyasal analizler laboratuvarda yapılmıştır.

Hetreotrichea, Spirotrichea, Litostomatea, Phyllopharyngea, Nassophorea, Colpodea, Protomatea ve Oligohymenophorea sınıfları içerisinde sınıflandırılan 42 siliyat türü ve bunların beslenme tipleri belirlenmiştir. Türleri dağılışı ile ölçümü yapılan fiziksel ve kimyasal parametreleri anlamlı ilişki bulunmamış ve bu parametrelerin belirlenen değerler arasında siliyatları dağılışları üzerinde kesin sınırlayıcı faktör olmadıkları sonucuna varılmıştır. Siliyat yoğunluklarında görülen mevsimsel değişimlerin besin kaynaklarında meydana gelen değişimlerden ve predasyon baskısından kaynaklanabileceği sonucuna varılmıştır.

Referanslar

Hughes, M.F., Toxicology Letters, (2002), 133, 1–16.

Cilingir-Yeltekin, A., Fresenıus Environmental Bulletin, (2018), 27 (10), 7039-7044.

Baskan, M. B., Pala, A., Journal of hazardous materials, (2009), 166(2-3), 796-801.

Yeltekin, A.Ç., Biology Bulletin, (2022), 49 (3), 184-191.

Méndez-Armenta, M., Nava-Ruiz, C., Fernández-Valverde, F., Sánchez-García, A., Rios, C., Environmental toxicology and pharmacology, (2011), 32(1), 107-112.

Özdek, U., Yıldırım, S., Değer, Y., Turk J Biochem, (2020), 45(2), 1-10.

Hematyar, N., Rustad, T., Sampels, S., Kastrup Dalsgaard, T., Aquaculture Research, (2019), 50(5), 1393-1403.

Doğan, D., Meydan, I., Kömüroğlu, A. U., Int J Clin Pract, 2022.

Atmaca, E., Aksoy, A., Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, (2009), 20(2), 79-83.

Özcan, O., Erdal, H., Çakırca, G., Yönden, Z., J Clin Exp Invest, (2015), 6(3), 331-336.

Sancar, A., Lindsey-Boltz, L.A., Ünsal-Kaçmaz, K., Linn, S., Annu Rev Biochem, (2004), 73, 39-85.

Yao, Q., Yang, A., Hu, X., Zou, H., Chen, J., Li, Q., Li, C., Aquatic Toxicology, (2023), 259, 106524.

Lee, J.W., Jo, A.H., Lee, D.C., Choi, C.Y., Kang, J.C., Kim, J. H., Environmental Research, (2023), 236, 116600.

Li, M., Kong, Y., Wu, X., Yin, Z., Niu, X., Wang, G., Fish & shellfish immunology, (2021), 119, 249-261.

Abdel-Gawad, F.K., Khalil, W.K., Bassem, S.M., Kumar, V., Parisi, C., Inglese, S., Guerriero, G., Water, (2020), 12(11), 2983.

Wagh, M.S., Osborne, W. J., Sivarajan, S., Food and Chemical Toxicology, (2023), 177, 113830.

Wang, J., Xiao, J., Zhang, J., Chen, H., Li, D., Li, L., Luo, Y., Fish & Shellfish Immunology, (2020), 100, 198-207.

Iyorah, I., Enagbonma, B.J., Abu, O., Biose, E., Sokoto Journal of Veterinary Sciences, (2023), 21(2), 74-82.

Bhat, R.A., Bakhshalizadeh, S., Guerrera, M.C., Kesbic, O.S., Fazio, F., Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, (2023), 75, 127106.

Aggarwal B. B., Cancer cell, (2004), 6(3), 203-208.

Ifenkwe, J. C., Nwosu, D.C., Udogidi, O.E., Ononuju, U., Bıoaccumulatıon Of Heavy Metals And Assocıated Inductıon Of Oxıdatıve Stress Induced By Crude Oıl Contamınatıon. (2023).

El-Tekreti, S.A.A., Yeltekin, A.Ç., Indian Journal of Experimental Biology (IJEB), (2023), 61(09), 712-716.

İndir

Yayınlanmış

2024-07-01

Nasıl Atıf Yapılır

YILDIZ, İSMAİL. (2024). Van Bostaniçi Göleti’ndeki Siliyatlar (Eukarya, Ciliophora) Üzerine Ekolojik Bir Araştırma . International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.12604336

Sayı

Bölüm

Makaleler