Yazım Kuralları

International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS) Yazar Rehberi

Bölümler

 1. Başvuru ve Hakem Değerlendirme Süreci
 2. Makale Türleri
 3. Kabul Sonrası

 

 1. Başvuru ve Hakem Değerlendirme Süreci

      Başvuru portalı üzerinden yeni başvurular yapılmalıdır. Makaleniz revizyon aşamasına geçerse aynı gönderim portalı üzerinden revizyonlarınızı yapmaya yönlendirileceksiniz. Gönderinizin durumunu istediğiniz zaman giriş yaparak ve gönderim adresini kontrol ederek kontrol edebilirsiniz.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması:
Çalışma; Dergi editörü tarafından yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve dergi formatına uygunluk açısından incelenir ve yazar tarafından yüklenen benzerlik raporu kontrol edilir. Benzerlik oranının %20'den az olması gerekmektedir.

Açık Erişim

Bu dergi açık erişimli bir dergidir.

Veri Paylaşımı ve Veri Kullanılabilirliği

Bu dergi veri paylaşımı beklemektedir.

Finansman

Tüm finansman kaynaklarını Teşekkür bölümünde listelemelisiniz. Finansör belirlemelerinin doğruluğundan siz sorumlusunuz.

Yazarlık

Listelenen tüm yazarlar makaleye önemli ölçüde katkıda bulunmuş ve gönderilen son versiyonu kabul etmiş olmalıdır.

Orcid

Bu dergi, ilgili yazar için ORCID gerektirir.

Telif Hakkı Materyalinin Çoğaltılması

Üçüncü şahıslara ait telif hakkıyla korunan eserlerden alıntılar dahil edilirse, katkıya atıfta bulunulmalıdır. Telif hakkı sahiplerinden çoğaltma için yazılı izin almak da sizin sorumluluğunuzdadır. İlgili yazar, orijinal kaynağın yayıncısından "basılı ve diğer ortamlarda" materyali çoğaltmak için yazılı izin almaktan ve gönderildiğinde bu izni bize vermekten sorumludur.

Ana Metin Dosyası

Yazılar ana metni, tabloları ve şekilleri içeren tek bir belge olarak yüklenebilir. Ana makale dosyası Microsoft Word (.doc veya .docx) formatında gönderilebilir.

Ana metin dosyası şunları içermelidir:

 • Önemli anahtar kelimeleri içeren kısa bilgilendirici bir başlık. Başlık kısaltma içermemelidir
 • Çalışmanın yürütüldüğü kurumsal bağlantılara sahip yazarların tam adları, çalışmanın yürütüldüğü yerden farklıysa yazarın mevcut adresi için bir dipnot;
 • Teşekkür varsa belirtilmeli;
 • Özet;
 • En fazla beş anahtar kelime;
 • Ana bölüm: giriş, materyaller ve yöntemler (deneysel), sonuçlar ve tartışma, sonuç olarak biçimlendirilmelidir.
 • Şablonlar kullanıma hazırdır ve gönderilmeleri önerilir:| Makaleler |
 • Referanslar;
 • Tablolar (her tablo başlık ve dipnotlarla tamamlanmalı);
 • Şekiller: Şekil açıklamaları, yükleme sırasında her görüntünün altına ve metinde tam bir liste olarak eklenmelidir.

Kaynakça Stili

Tüm kaynaklar, görünüm sırasına göre ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Metin içi alıntılar, köşeli parantez içinde üst simge sayılar olmalıdır.

Kaynakça örnekleri aşağıdadır:

Dergide Makale

[1] S. Matosevic, B.M. Paegel, Nat. Chem. 2013, 5, 958.

Kitap

[2] R. McWeeny, Coulson's Valence, 3.baskı, Oxford University Press, Oxford, 1979.

İnternet sitesi

[3] International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences ana sayfa, https://ijmohss.com (erişim: Ocak 2023).

Şekiller ve Destekleyici Bilgiler

Hakem değerlendirmesi için şekil, şekil, tablo gibi destekleyici bilgiler ana metin içinde verilmelidir.

Hakem Değerlendirmesi

Bu dergi, bir hakem değerlendirmesi modeli altında çalışır. Baş editör makalenin kalite ve uygunluk gereksinimlerini karşıladığını belirlerse, hakem incelemesine gönderecektir.

Dergi Makalelerinde Yayıncılık ve Araştırma Etiği Yönergeleri

Dergi, makale ayrıntılarına KİK onaylarını, insan ve hayvan araştırma katılımcılarına etik muameleyi ve uygun şekilde bilgilendirilmiş onam toplamayı eklemenizi şart koşar. Gönderim sırasında varsa tüm çıkar çatışmaları beyan edilmelidir. Bu dergi, Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) temel uygulamalarını takip eder ve araştırma ve yayın suiistimali vakalarını buna göre ele alır (https://publicationethics.org/core-practices).

Bu dergi, gönderilen yazılardaki örtüşen ve benzer metin örneklerini tespit etmek için iThenticate veya Turnitin yazılımını kullanır.

 1. Makale Türleri

Kısa Bildirimler, daha önce yayınlanmamış olan ve okuyucu kitlesi için doğrudan önemi acil olarak yayınlanmasını haklı çıkaran bilimsel çalışmaların sonuçlarını rapor eder. Yazarlardan, hakem değerlendirmesi sürecinde dikkate alınacak olan, sunulan çalışmanın yararlılığı ve pratik potansiyeli sorununu ele almaları istenir.

Araştırma Makaleleri, daha önce yayınlanmamış önemli sonuçların ayrıntılı bir raporunu verir.

İncelemeler, belirli bir alandaki gelişmelerin kısa özetleridir. Bir literatür araştırmasının sonuçlarını derlemenin ötesinde katma değer, yazarların mevcut literatürü eleştirel bir şekilde analiz etmek için uzmanlıklarını ve deneyimlerini kullanmaları ve ilgili ilkeleri açıklamak için seçilmiş örnekleri kullanarak okuyucuya kavramsal, karşılaştırmalı bir anket sunmalarıdır. Yazar, uzman olmayan okuyucuların yararlanması için konuyu daha geniş bir bilimsel bağlama yerleştirir. Alanın pratik faydası ve gelecekteki potansiyeli, kapsamın ana temaları olmalıdır.

İncelemeler genellikle davet üzerine yazılır; ancak, derginin konseptine/kapsamına uygunsa, talep edilmemiş incelemeler kabul edilir.

 1. Kabul Sonrası

Çalışmanız kabul edildikten sonra dosyalarınız yazı işleri ofisi tarafından değerlendirilerek yayına hazır hale getirilir. Herhangi bir güncelleme veya nihai dosya gerekirse sizinle iletişime geçilebilir. Aksi takdirde çalışmanız yayın ekibine gönderilecektir.