Yazım Kuralları

International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS) Yazar Rehberi

Başvuru ve hakem değerlendirme süreci

Yeni başvurular başvuru portalı üzerinden  yapılmalıdır. Baş editör makalenin kalite ve uygunluk gereksinimlerini karşıladığını belirlerse, hakem incelemesine gönderecektir. Makaleniz revizyon aşamasına geçerse aynı gönderim portalı üzerinden revizyonlarınızı yapmaya yönlendirileceksiniz. Gönderinizin durumunu istediğiniz zaman giriş yaparak ve gönderim adresini kontrol ederek kontrol edebilirsiniz.

Makale türleri

Bu dergi kapsamında genel olarak araştırma makaleleri, kısa bildirimler ve incelemeler yayınlanır.

İntihal taraması

Yazar tarafından yüklenen benzerlik raporu kontrol edilir. Benzerlik oranının %20'den az olması gerekmektedir. Tüm sorumluluk yazarlara aittir.

 Finansman

Tüm finansman kaynaklarını teşekkür bölümünde listelemelisiniz. Finansör belirlemelerinin doğruluğundan siz sorumlusunuz.

 Orcid

Bu dergi, ilgili yazar için ORCID gerektirir.

 Telif hakkı materyalinin çoğaltılması

Üçüncü şahıslara ait telif hakkıyla korunan eserlerden alıntılar dâhil edilirse, katkıya atıfta bulunulmalıdır. Telif hakkı sahiplerinden çoğaltma için yazılı izin almak yazarların sorumluluğundadır.

 Ana metin dosyası

Yazılar ana metni microsoft word (.doc veya .docx) formatında, tabloları ve şekilleri içeren tek bir belge olarak yüklemelidir.

 Kaynakça

Kaynaklar köşeli parantez içinde rakamla verilmelidir.

Dergide Makale

[1] S. Matosevic, B.M. Paegel, Nat. Chem. 2013, 5, 958.

Kitap

[2] R. McWeeny, Coulson's Valence, 3.baskı, Oxford University Press, Oxford, 1979.

İnternet sitesi

[3] International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences ana sayfa, https://ijmohss.com (erişim: Ocak 2023).

 Şekiller ve tablolar

Şekiller ve tablolar ana metin içinde verilmelidir.

Tablolar

Tablolar ve tablo başlıkları tek yazım aralıklı, 11 punto yazı tipi boyutunda , tablo özellikleri satır yükseklik 0.5 cm, alt ve üst çizgiler ½ ink olarak yazılmalı.

Tablo 1. İş sağlığı ve güvenliği frekans ve yüzde dağılımı

Şekiller

Şekiller sayfaya ortalanmalı ve şekil başlığı açıklamasıyla birlikte şeklin altına yazılmalı.

                                               

Şekil 1. Çalışma ortamındaki etmenlerin akciğerde oluşturduğu tahribat

NOT: YAZIMDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Sayfa düzeni: Normal; Alt 2.5 cm, üst 2.5 cm, sağ 2.5 cm ve sol 2.5 cm olmalı.
 2. Tüm metin tek satır aralığı, önce sıfır ink. sonra sıfır ink. olmalı.
 3. Tüm makalede Times New Roman yazı karakteri uygulanacak.
 4. Makale başlığı ortalanmış, Times New Roman, 14 punto yazı tipi boyutunda, koyu, başlıktan sonra 14 punto yazı tipi boyutunda, iki satır aralığı satır aralığı boşluk olmalı.
 5. İsim ve soy isim kısaltma yapılmadan ve unvansız olarak 12 punto yazı tipi boyutunda yazılmalı, soy isimlerin üzerine adresleri belirten üstel rakam ve sorumlu yazarı belirten üstel yıldız konulmalı, Times New Roman 12 punto yazı tipi boyutunda ve koyu olmalı. ( Örnek; İsim SOY İSİM1*, İsim SOY İSİM2).
 6. İsimlerden sonra iki satır (12 punto yazı tipi boyutunda) satır aralığı boşluk bırakılmalı.
 7. Adresler 11 punto yazı tipi boyutunda olarak Üniversite, Fakülte, Bölüm, Şehir, Ülke şeklinde olmalı. Sorumlu yazarın e-mail adresi sayfa altında verilmeli.
 8. Adresten sonra iki satır (12 punto yazı tipi boyutunda) satır aralığı boşluk bırakılmalı.
 9. Özet başlığı 12 punto yazı tipi boyutunda, büyük harflerle ve koyu yazılmalı ve sayfa ortalanmalı, bir satır aralığı boşluk (12 punto yazı tipi boyutunda) bırakılarak özet metni paragraf girintisi yapılarak (1.25 cm) 12 punto yazı tipi boyutunda yazılmalı.
 10. Özet metninden sonra iki satır (12 punto yazı tipi boyutunda ) satır aralığı boşluk bırakılmalı.
 11. Anahtar kelimeler başlığı sola dayalı ve koyu olmalı. Anahtar kelimeler 12 punto yazı tipi boyutunda ve italik yazılmalı.
 12. Makalenin İngilizce başlığı, yazar isimleri, özet ve anahtar kelimeler özet şablonu ile aynı şekilde verilmeli.
 13. Giriş büyük harflerle 12 punto yazı tipi boyutunda, sola dayalı ve koyu yazılmalı. Girişten sonra 12 punto yazı tipi boyutunda bir satır aralığı boşluk olmalı.
 14. Giriş metni paragraf girintisi yapılarak (1.25 cm) 12 punto yazı tipi boyutunda iki tarafa yaslanmış olarak yazılmalı.
 15. Makale içerisinde verilen kaynaklar köşeli parantez içerisinde rakamla gösterilmeli.
 16. Ana metin içerisinde verilen alt başlıklar üst metinden 12 punto yazı tipi boyutunda bir satır aralığı boşluk bırakıldıktan sonra 12 punto yazı tipi boyutunda sola yaslanmış, kalın ve italik yazı karakterinde olmalı.
 17. Teşekkür 12 punto yazı tipi boyutunda bir satır aralığı boşluk bırakılarak, ilk harfi büyük, koyu ve sola dayalı  yazılmalı.
 18. Kaynaklar 12 punto yazı tipi boyutunda yazılmalı.

Kabul Sonrası

Çalışmanız kabul edildikten sonra dosyalarınız yazı işleri ofisi tarafından değerlendirilerek yayına hazır hale getirilir ve yayın ekibine gönderilir.