İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği


Özet Görüntüleme: 74 / PDF İndirme: 32

Yazarlar

  • Abdullah KÖSE Iğdır Üniversitesi
  • Ömer GÜNDOĞDU Atatürk Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İlkokul ve ortaokul, İş Sağlığı ve güvenliği, Öğretmen

Özet

Bu araştırmanın amacı, toplumun şekillenmesinde büyük rol oynayan öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili algılarını değerlendirmek ve bir durum tespiti yapmaktır. Bu amaçla öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilgi düzeylerinin ve algılarının değerlendirilmesini sağlayan bir anket hazırlanmıştır. Anket, 2020-2021 Bahar yarıyılında Erzurum ili Palandöken ilçesinde ilk ve ortaokul düzeyindeki 15 eğitim kurumunda çalışan toplam 151 öğretmene uygulanmış ve sonuçlar SPSS-21 programında analiz edilmiştir. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda eğitim kurumunda görev yapan öğretmenlerin algı ve tutumlarının önceki yıllarda yapılan çalışmalarla karşılaştırıldığında pozitif yönde geliştiği görülmektedir. Araştırmanın sonucunda bu algıyı iyileşme yönünde birtakım öneriler de geliştirilmiştir.

Referanslar

A. Barhan, "İlköğretim Okullarında Öğrenci Güvenliğinin Sağlanması," Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2001.

B. Çiftçi, "Türkiye’de Toplumsal Kültürün İş Güvenliği Kültürüne Etkisi," Çalışma İlişkileri Dergisi, vol. 7, no. 2, pp. 13-40, 2016.

M. E. Özay, A. Yazıcı, and U. Rüştü, "A Survey on Safety Culture: Fire Fighters," International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol. 33, no. 1, pp. 83-89, 2021.

H. Özcebe, "Çocuk ve kazalar, III," Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, vol. 22, no. 24, pp. 154-9, 2005.

O. Uzdil and A. Güllüoğlu, "Türkiye İnşaat Sektöründe 2016 ve 2017 Yıllarında Meydana Gelen İş Kazalarının İstatistiksel Olarak Karşılaştırılması," International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol. 32, no. 2, pp. 137-144, 2020.

D. Akçay and A. Yıldırımlar, "Çocukların Okul Ortamında Kaza Geçirme ve Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Ebeveyn Davranışlarının İncelenmesi," Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, vol. 11, no. 1, pp. 48-55, 2018.

İ. Yıldırım, A. Durdağı, and M. Çiftçi, "Ortaokul Müdürlerine Göre Okul Güvenliğine Yönelik Tehditler ve Çözüm Önerileri," Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 20, no. 2, pp. 135-156, 2018.

R. J. Guerin, M. D. Toland, A. H. Okun, L. Rojas‐Guyler, D. S. Baker, and A. L. Bernard, "Using a modified theory of planned behavior to examine teachers' intention to implement a work safety and health curriculum," Journal of school health, vol. 89, no. 7, pp. 549-559, 2019.

E. Yılmaz, "21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Dönüşen Okul Paradigması," Eğitim Bilimlerinden Yansımalar, p. 5.

Ö. Ayvaz, Y. Tümerdem, S. Özel, E. Önal, and A. Erdoğan, "Ortaöğretim öğrencilerinde kazalar," presented at the 8. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Özetleri Kitabı, 2003.

C. Taşdemir and G. Bahri, "Sınıf Öğretmenlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Öz Yeterliği (Iğdır Ili Örneği)," International Journal of Advances in Engineering and Pure Sciences, vol. 33, no. 3, pp. 467-477, 2021.

Sosyal Güvenlik Kurumu. https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/7b0b48c6-ceba-472b-8011-c4a9b3125133/Is-Kazasi-2022-07-21-09-56-51 (accessed 2019).

M. Başesgioğlu, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yayını," İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, vol. 5, 26, 2005.

B. Gümüş, "Okullarda İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Öğretmenlerin Bu Konudaki Bilgi Düzeylerinin İrdelenmesi," Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2016.

Ç. Türkoğlu and B. Balkan, "Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Bilgi Düzeylerinin İncelenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması," Kırklareli Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 216-237, 2020.

İndir

Yayınlanmış

2023-06-16

Nasıl Atıf Yapılır

KÖSE, A., & GÜNDOĞDU, Ömer. (2023). İlk ve Ortaokullarda Çalışan Öğretmenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı: Erzurum İli Örneği. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 40–52. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/5

Sayı

Bölüm

Makaleler