Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması


Özet Görüntüleme: 111 / PDF İndirme: 61

Yazarlar

  • Muhammed Nurullah GÜNEŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
  • Esvet AKBAŞ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

İş sağlığı ve güvenliği, İnşaat sektörü, Çalışan sağlığı, Kişisel korucu donanım

Özet

Tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliği, insan yaşam konforu konusunda, önemli bir yerde durmaktadır. Özellikle inşaat sektöründe bu konuda işçilerin bilinçlendirilmesi ve konu ile ilgili düzenli eğitimlerin verilmesi hayati öneme sahiptir. Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği kültürü ve bilinci oluşturulamadığında hem çalışanların beden ve ruh bütünlüğünün korunması hem de istenen iş veriminin alınması zorlaşacaktır. İş sağlığı ve güvenliği istatistikleri göstermektedir ki meydana gelen toplam iş kazalarındaki en büyük pay maalesef inşaat sektörüne aittir. Bu durum ilgili sektörde iş sağlığı ve güvenliği konusunda daha sıkı tedbirlerin alınması ve çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirmenin önemini göstermektedir. Bu çalışmada, yerelde, inşaat sektöründe aktif çalışanlarla görüşerek iş sağlığı ve güvenliği bilincinin durum tespitinin yapılması ve iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaçla Van’da örneklem olarak seçilen inşaatlarda çalışanlara anket uygulanıp sonuçlar değerlendirilmiştir.

Referanslar

Saral, A. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin çalışanlardaki iş sağlığı ve güvenliği farkındalığına etkisinin incelenmesi: Yapı sektöründe bir araştırma (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2017.

Pehlivan, İ. İnşaat Sektöründe Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Bilincinin İstatistiksel Olarak İncelenmesi (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2016.

Türen, U., & Gökmen, Y. Türkiye’de meydana gelen iş kazaları sonucu ölümler ile çalışanların yaş faktörü arasındaki ilişki. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 4(1), 101-118, 2014

İndir

Yayınlanmış

2023-06-16

Nasıl Atıf Yapılır

GÜNEŞ, M. N., & AKBAŞ, E. (2023). Van’da Örneklem Olarak Seçilen İnşaatlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Bilinç Düzeylerinin Araştırılması. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(1), 53–79. Geliş tarihi gönderen https://ijmohss.com/index.php/pub/article/view/11

Sayı

Bölüm

Makaleler