Uranyum Ötesi Çekirdeklerin Dönme Spektrumlarının Analizi


Özet Görüntüleme: 5 / PDF İndirme: 5

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.12604166%20%20%20%20

Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler: Çift-çift çekirdek, Deforme çekirdek, Dönme hareketi, Titreşim hareketi.

Özet

           Bu çalışmada, kütle numarası A>220 olan bölgede yer alan bazı deforme olmuş çekirdeklerin dönme spektrumları incelenmiştir. Bu incelemede deneysel verilerden yararlanıldığından çalışma fenomenolojik niteliktedir. Çalışmada yer alan deforme çekirdekler şunlardır; , , , . Bu çekirdekler için uyarılmış enerji düzeyleri hesaplanırken Ana dönel bant ve Anomal dönel bandın tüm parametreleri kullanılmıştır. Hesaplamalarda Kolektif Nükleer Model’ den yararlanılmıştır. Elde edilen teorik sonuçlar deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve sonuç olarak, düşük enerji seviyelerinde uyumlu, yüksek enerji seviyelerinde uyumsuz olduğu tespit edilmiştir.

Referanslar

Robotnov, N.S., Seregin. A.A., Nucl. Phys. (1969), A10, 286.

Bohr, A., Mottelson, B., Kgl. dansk. vid. Selsk. Mat. Phys. Med. (1953), 27, 16.

Faesler, A., Grainer, W., Sheline R.K., Phys. Rev. (1964), B135,591.

Karaca, G., Deforme çekirdeklerin kuadropol momentlerinin deformasyon parametresine bağımlılığı, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, (2006).

Daştan, Ç., Çift-Çift deforme çekirdeklerin genel sistematiği, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, (2009).

Küçük, S., İleri deforme çekirdeklerde çok kutupluluk ve kuadrupol momentlerinin incelenmesi, Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya, Türkiye, (2007).

Rasimgil, R., Demirel, A.İ., Çakır, T., Bulletin of and Applied sciencer, İndia, (2001), 20D (2) 139-144.

Davidov, A.S., Boзбчждeннъıe Coctoяния Atomнъıx Ядep. Atom yayınları, Moskova, (1967).

Davidov, A.S., Filippov, C.F., Deneysel ve Teorik Fizik Dergisi (JTF), (1958), 35(440) 36(1467).

Kenneth, S.K., Introductory Nuclear Physıcs. Oregonstate Unıversty, 1. Rev. Ed. K73 U.S.A, (1987).

İndir

Yayınlanmış

2024-07-01

Nasıl Atıf Yapılır

ERZEN YILDIZ, H., KUL, A. R., & RASİMGİL, R. (2024). Uranyum Ötesi Çekirdeklerin Dönme Spektrumlarının Analizi. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 2(1). https://doi.org/10.5281/zenodo.12604166

Sayı

Bölüm

Makaleler