İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analiz Yöntemlerinden Olan Fine Kinney ve Matris Metotlarının Entegre Biçimde, Teorik Olarak, Obezite Cerrahi Kliniğine Uygulanması


Özet Görüntüleme: 100 / PDF İndirme: 73

Yazarlar

  • Hatice Babier Temel

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10432822

Anahtar Kelimeler:

Fine Kinney, Matris, İş sağlığı ve güvenliği, Risk değerlendirme

Özet

Genel olarak Obeziteyi, vücutta istenmeyen aşırı yağ depolanması olarak tanımlamak mümkündür. Vücut yağ oranının kadınlar için %30, erkekler için ise %25 ve üzerinde olması obezite ile ilişkilendirilmektedir. Obezite, kişide nefes darlığı, kalp yetmezliği gibi birçok sağlık problemini de beraberinde getirmektedir.  Obezite’nin sadece fiziksel değil psikolojik olarak da zararları vardır. Aynı zamanda kişinin yaşam kalitesini ve süresini de olumsuz yönde etkilemektedir. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununda yer alan risk değerlendirmesine göre yaşanabilecek iş kazalarının azaltılabilmesi için, mevcut risklerin doğru algılanması ve analiz edilmesi gereklidir. Ayrıca 4857 ve 6331 sayılı iş kanunu’na göre iş yerlerinde risk değerlendirilmesi yapma zorunluluğu da bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında, genel olarak obezite cerrahi kliniğine Fine Kinney ve Matris metotları bütünleşik biçimde kullanılarak risk değerlendirme çalışması gerçekleştirildi. Bu değerlendirmede genel olarak, ramak kala vakaları, yaralanma türleri ve edinilmiş tecrübeler dikkate alınarak kaza nedenlerinin risk sonuçları belirlendi.

Referanslar

Epstein, L. H. R., Wing, R., Valoski, A., Pediatr Clin North Am. (1985)32(2),363-79.

Atan, M., Cam, E., Çelik, E., Arslan, Y. B., & Eravcı, B. D. Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Algısı Araştırma Raporu. Birinci Baskı. TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), (2017)58.

Solmaz, M., & Solmaz, T. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, (2017) 6(3), 147-156.

Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30.6.2012, Sayı: 28339, Ankara.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012, Sayı:28512, Ankara.

Özkılıç, Ö. TİSK Yayınları, Ankara, 2005.

Kılkış, İ. İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Yeni Bir Dönem: 6331Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSGK). ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources (2013) 15(1), 17-42.

Akbayir, E. Hastanelerde davranış odaklı risk değerlendirme çalışması (Master's Thesis, Sağlık Bilimleri Enstitüsü), 2015.

Atlı, Y., & Yücel, N. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi (2018) 2(2), 45-64.

Erzurumluoğlu, K., Köksal, K. N., & Gerek, İ. H. 5. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu (2015) 137, 146.

Kinney, G. F., Wiruth, A. D. Defense technical information center, 1976.

Aydın, M., Akbaş, E. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS)(2023), 1 (1), 30-39.

Söğüt, E.G., Akbaş, A. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences (IJMOHSS) (2023), 1 (1), 16-29.

İndir

Yayınlanmış

2023-12-26

Nasıl Atıf Yapılır

Babier Temel, H. (2023). İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analiz Yöntemlerinden Olan Fine Kinney ve Matris Metotlarının Entegre Biçimde, Teorik Olarak, Obezite Cerrahi Kliniğine Uygulanması. International Journal of Medicine and Occupational Health and Safety Sciences, 1(2), 119–133. https://doi.org/10.5281/zenodo.10432822

Sayı

Bölüm

Makaleler